צור קשר

הזמנת הופעות // הליקון כנען
טלפון: 03-5580890 | פקס: 03-6500396
booking@helicon.co.il
www.helicon-cnaan.co.il

ארבל תקשורת // ניהול אישי ויח"צ
טלפון: 03-6992121 | פקס: 077-3000404
arbel@arbel.biz
www.arbel-pr.com

מעוניין/ת לקבל מידע ותוכן למייל